MÚVS_460 Rozšiřující studium AJ, skupina 19 - 3. semestr

Kód: MÚVS_460
Název: Rozšiřující studium AJ, skupina 19 - 3. semestr
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 112 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: Jednotlivé předměty jsou zakončeny zápočtem či zkouškou.
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské magisterské vzdělání
Další vstupní podmínky: Pedagogické vzdělání nebo titul Mgr./Ing. + pedagogické minimum Anglický jazyk na úrovni B2 podle SERRJ
Anotace:

Studium je určeno absolventům magisterských programů s pedagogickým zaměřením nebo absolventům VŠ s doplňujícím pedagogickým studiem, kteří chtějí získat odbornou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka. Studium je akreditováno MŠMT ČR. 

Struktura:

V prvním semestru budou vyučovány tyto předměty:

Kulturní studia - zakončeno zápočtem

Morfologie - zakončeno zkouškou

Fonetika - zápočet

Cvičení z praktického jazyka - zápočet

Didaktika - zápočet

Lexikologie - zápočet

 

V dalších semestrech pak budou probíhat ještě tyto předměty: Vybrané kapitoly z britské literatury, Vybrané kapitoly z americké literatury, Literatura pro děti a mládež, Syntax, Psaní a stylistika, ICT, Specifika věkových skupin - ZŠ, Specifika věkových skupin - SŠ, Seminář a konzultace k závěrečné práci.

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 07.10.2022 - 24.02.2023
Místo konání: Praha, MUVS, učebna 310
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pátek: 09:00-16:45, 310
Cena: 12 750,00 Kč
Poznámka:

Podmínky přijetí: jazyková úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky potvrzena certifikátem nebo prokázána při vstupním pohovoru. Doložené pedagogické vzdělání.

 

Cena vstupního pohovoru 500 Kč, vstupní pohovor: 10.9.2021

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz