FBMI_033 Člověk a zdravý životní styl pohledem biologa

Code: FBMI_033
Name: Člověk a zdravý životní styl pohledem biologa
Department: Faculty of Biomedical Engineering
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Distance
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture and Laboratory Exercise
Mode of completion: Final thesis
Mode of completion detail: vypracování a obhájení závěrečné práce
Lecturer: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Supervisor: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Annotation:

Kurz seznamuje posluchače s novinkami v oblasti zdravého životního stylu pohledem biologa se zaměřením na stárnoucí populaci, s novými poznatky současnosti, které jsou často spojené s využitím v medicíně a lékařských aplikacích. Volně navazuje na konané kurzy na FBMI ČVUT a rozšiřuje znalosti účastníků o aktuální problematiku v jednotlivých biologických a biomedicínských  oblastech. 

Structure:
 1. Člověk a zdravý životní styl, nejnovější poznatky – úvod 12.10.2022
 2. Metabolismus, energie v buňkách. Potrava a její vliv na životní styl a stárnutí. 19.10.2022
 3. Vliv stravování na naše mitochondrie 26.10.2022
 4. Stravování, diety, přerušovaný půst 2.11.2022
 5. Orgánové soustavy, orgány a tkáně. 9.11.2022
 6. Řídící soustavy – CNS, hormonální regulace a mikrobiom 16.11.2022
 7. Vitamíny a antioxidanty I. 23.11.2022
 8. Vitamíny a antioxidanty II.30.11.2022
 9. Naše DNA, chromozomy a teloméry a stárnutí buněk. 7.12.2022
 10. Pohyb v živých systémech, pohyb u člověka 14.12. 2022
 11. Epigenetika ještě jednou 21.12.2022
 12. Stárnutí a demence, Alzheimerova nemoc, Parkinson 4.1.2023
 13. Lidský mozek a jeho činnost, paměť a její cvičení 11.1.2023
 14. Závěr 18.1.2023
Document: Certificate
Teaching aids: dle doporučení garanta kurzu
Date: 26.10.2022 - 01.03.2023
Venue: Praha, distančně pomocí MS Teams vždy v čase od 10 hodin dopoledne, první přednáška bude 26.10. od 10 hodin v MS Teams, bude upřesněno., odkaz dostanou přihlášení emailem.
Price: 500,00 CZK
Note:

Kurz počítá s distanční formou výuky, s ohledem na naše zkušenosti z minulého období. Předpokládáme, že přihlášení mají ovládají znalost připojení k přednášce, která bude probíhat v MS Teams, mají funkční mikrofon a kameru u PC.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz