FBMI_033 Člověk a zdravý životní styl pohledem biologa

Kód: FBMI_033
Název: Člověk a zdravý životní styl pohledem biologa
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: vypracování a obhájení závěrečné práce
Lektor: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz seznamuje posluchače s novinkami v oblasti zdravého životního stylu pohledem biologa se zaměřením na stárnoucí populaci, s novými poznatky současnosti, které jsou často spojené s využitím v medicíně a lékařských aplikacích. Volně navazuje na konané kurzy na FBMI ČVUT a rozšiřuje znalosti účastníků o aktuální problematiku v jednotlivých biologických a biomedicínských  oblastech. 

Struktura:
 1. Člověk a zdravý životní styl, nejnovější poznatky – úvod 12.10.2022
 2. Metabolismus, energie v buňkách. Potrava a její vliv na životní styl a stárnutí. 19.10.2022
 3. Vliv stravování na naše mitochondrie 26.10.2022
 4. Stravování, diety, přerušovaný půst 2.11.2022
 5. Orgánové soustavy, orgány a tkáně. 9.11.2022
 6. Řídící soustavy – CNS, hormonální regulace a mikrobiom 16.11.2022
 7. Vitamíny a antioxidanty I. 23.11.2022
 8. Vitamíny a antioxidanty II.30.11.2022
 9. Naše DNA, chromozomy a teloméry a stárnutí buněk. 7.12.2022
 10. Pohyb v živých systémech, pohyb u člověka 14.12. 2022
 11. Epigenetika ještě jednou 21.12.2022
 12. Stárnutí a demence, Alzheimerova nemoc, Parkinson 4.1.2023
 13. Lidský mozek a jeho činnost, paměť a její cvičení 11.1.2023
 14. Závěr 18.1.2023
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: dle doporučení garanta kurzu
Termín konání: 26.10.2022 - 01.03.2023
Místo konání: Praha, distančně pomocí MS Teams vždy v čase od 10 hodin dopoledne, první přednáška bude 26.10. od 10 hodin v MS Teams, bude upřesněno., odkaz dostanou přihlášení emailem.
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Kurz počítá s distanční formou výuky, s ohledem na naše zkušenosti z minulého období. Předpokládáme, že přihlášení mají ovládají znalost připojení k přednášce, která bude probíhat v MS Teams, mají funkční mikrofon a kameru u PC.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz