MÚVS_574 Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň C1

Code: MÚVS_574
Name: Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň C1
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Duration in hours: 3 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Unspecified
Mode of completion: Oral exam
Lecturer: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimum educational requirement: Základní vzdělání
Other prerequsites: Dodržování aktuálně platných protiepidemických nařízení. Provedení platby za zkoušku, v případě platby méně než 7 dní předem i doklad o zaplacení. Doklad totožnosti a psací potřeby.
Annotation:

Standardizovaná zkouška z anglického jazyka na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ)

Structure:

Zkouška je rozdělena do dvou částí. Nejprve proběhne písemná část, která je zaměřena na porozumění mluveného slova, porozumění psaného textu, gramatiku a písemný projev.

Pokud uchazeč splní tyto části alespoň na 50% je vyzván na účast na ústní části. Ta probíhá zpravidla o týden později, ale záleží na dohodě. V ústní části se hodnotí mluvený projev a komunikace, trvá 10 - 15 minut.

Po splnění i této části je během týdne zhotoveno sovědčení potvrzující jazykovou úroveň uchazeče.

Document: Certificate
Date: 30.01.2023 - 30.01.2023
Venue: Praha, MUVS
Price: 2 600,00 CZK
Note:

Zkouška začíná od 10:00 na Masarykově ústavu vyšších studií. Uchazeči budou vyzvednuti v 9:50 na vrátnici.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz