MÚVS_574 Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň C1

Kód: MÚVS_574
Název: Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň C1
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 3 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Blíže nespecifikované
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Dodržování aktuálně platných protiepidemických nařízení. Provedení platby za zkoušku, v případě platby méně než 7 dní předem i doklad o zaplacení. Doklad totožnosti a psací potřeby.
Anotace:

Standardizovaná zkouška z anglického jazyka na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ)

Struktura:

Zkouška je rozdělena do dvou částí. Nejprve proběhne písemná část, která je zaměřena na porozumění mluveného slova, porozumění psaného textu, gramatiku a písemný projev.

Pokud uchazeč splní tyto části alespoň na 50% je vyzván na účast na ústní části. Ta probíhá zpravidla o týden později, ale záleží na dohodě. V ústní části se hodnotí mluvený projev a komunikace, trvá 10 - 15 minut.

Po splnění i této části je během týdne zhotoveno sovědčení potvrzující jazykovou úroveň uchazeče.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 30.01.2023 - 30.01.2023
Místo konání: Praha, MUVS
Cena: 2 600,00 Kč
Poznámka:

Zkouška začíná od 10:00 na Masarykově ústavu vyšších studií. Uchazeči budou vyzvednuti v 9:50 na vrátnici.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz