MÚVS_590 Standardizovaná zkouška z NJ - úroveň B2

Code: MÚVS_590
Name: Standardizovaná zkouška z NJ - úroveň B2
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Duration in hours: 3 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Unspecified
Mode of completion: Oral exam
Lecturer: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimum educational requirement: Základní vzdělání
Other prerequsites: Dodržování aktuálně platných protiepidemických nařízení. Provedení platby za zkoušku, v případě platby méně než 7 dní předem i doklad o zaplacení. Doklad totožnosti a psací potřeby.
Annotation:

Standardizované zkoušky JASPEX patří mezi státem uznávané zkoušky. Jsou akreditované MŠMT ČR a jejich platnost se vztahuje na celé území ČR. Institut jazykových studií nabízí standardizované zkoušky z němčiny od úrovně A1 po C1 dle SERRJ (Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

Structure:

Zkouška je rozdělena do dvou částí. Nejprve proběhne písemná část, která je zaměřena na porozumění mluveného slova, porozumění psaného textu, gramatiku a písemný projev.

Pokud uchazeč splní tyto části alespoň na 50% je vyzván na účast na ústní části. Ta probíhá zpravidla o týden později, ale záleží na dohodě. V ústní části se hodnotí mluvený projev a komunikace, trvá 10 - 15 minut.

Po splnění i této části je během týdne zhotoveno ovědčení potvrzující jazykovou úroveň uchazeče.

Document: Certificate
Date: 30.01.2023 - 30.01.2023
Venue: Praha, MÚVS ČVUT, Kolejní 2a, Praha 6
Price: 2 500,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz