MÚVS_590 Standardizovaná zkouška z NJ - úroveň B2

Kód: MÚVS_590
Název: Standardizovaná zkouška z NJ - úroveň B2
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 3 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Blíže nespecifikované
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Dodržování aktuálně platných protiepidemických nařízení. Provedení platby za zkoušku, v případě platby méně než 7 dní předem i doklad o zaplacení. Doklad totožnosti a psací potřeby.
Anotace:

Standardizované zkoušky JASPEX patří mezi státem uznávané zkoušky. Jsou akreditované MŠMT ČR a jejich platnost se vztahuje na celé území ČR. Institut jazykových studií nabízí standardizované zkoušky z němčiny od úrovně A1 po C1 dle SERRJ (Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

Struktura:

Zkouška je rozdělena do dvou částí. Nejprve proběhne písemná část, která je zaměřena na porozumění mluveného slova, porozumění psaného textu, gramatiku a písemný projev.

Pokud uchazeč splní tyto části alespoň na 50% je vyzván na účast na ústní části. Ta probíhá zpravidla o týden později, ale záleží na dohodě. V ústní části se hodnotí mluvený projev a komunikace, trvá 10 - 15 minut.

Po splnění i této části je během týdne zhotoveno ovědčení potvrzující jazykovou úroveň uchazeče.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 30.01.2023 - 30.01.2023
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT, Kolejní 2a, Praha 6
Cena: 2 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz