MÚVS_610 Kurzy anglického jazyka - Business English

Code: MÚVS_610
Name: Kurzy anglického jazyka - Business English
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture, Tutorial
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Kolokvium
Lecturer: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Other prerequsites: Rozřazovací test
Annotation:

Cílem kurzu je zlepšit dovednosti v obchodní angličtině rozvíjením slovní zásoby a čtenářských dovedností a porozumění tónu, stylu a znalosti komunikačních metod. Rovněž se budeme zabývat tím, jak tyto jazykové dovednosti mohou zlepšit analýzu publika, analýzu obchodních případů a základní obchodní komunikační strategie.

Structure:
Document: Certificate
Teaching aids: Business partner B2+
Date: 22.03.2023 - 31.05.2023
Venue: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Timetable:
  • Wednesday: 18:00-19:30, 310
Price: 2 975,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz