MÚVS_620 Zkouška z českého jazyka ke studiu na vysoké škole B2

Code: MÚVS_620
Name: Zkouška z českého jazyka ke studiu na vysoké škole B2
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Duration in hours: 8 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Unspecified
Mode of completion: Final thesis
Lecturer: Ing. Jana Schmidová (jana.schmidova@cvut.cz)
Supervisor: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (renee.grenarova@cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Annotation:

Zkouška B2 se skládá z písemné části a ústní části.

 

Structure:

Písemná zkouška má čtyři části: čtení, poslech, gramaticko-lexikální část a psaní.

Ústní zkouška sestává z několika částí: monolog na dané téma (popis obrázku); dialog s druhým studentem (zkouší se ve dvojici) – jedná se o kladení otázek a jejich zodpovídání; sociální komunikace (reakce studentů v daných životních situacích).

Document: Certificate
Teaching aids: Psací potřeby a pas.
Date: 22.04.2023 - 22.04.2023
Venue: Praha, Kolejní 2637/2a, Praha 6
Price: 2 500,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz