MÚVS_620 Zkouška z českého jazyka ke studiu na vysoké škole B2

Kód: MÚVS_620
Název: Zkouška z českého jazyka ke studiu na vysoké škole B2
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 8 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Blíže nespecifikované
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Jana Schmidová (jana.schmidova@cvut.cz)
Garant: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (renee.grenarova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Zkouška B2 se skládá z písemné části a ústní části.

 

Struktura:

Písemná zkouška má čtyři části: čtení, poslech, gramaticko-lexikální část a psaní.

Ústní zkouška sestává z několika částí: monolog na dané téma (popis obrázku); dialog s druhým studentem (zkouší se ve dvojici) – jedná se o kladení otázek a jejich zodpovídání; sociální komunikace (reakce studentů v daných životních situacích).

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Psací potřeby a pas.
Termín konání: 22.04.2023 - 22.04.2023
Místo konání: Praha, Kolejní 2637/2a, Praha 6
Cena: 2 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz