FJFI_065 Současné trendy vědy a moderních technologií

Code: FJFI_065
Name: Současné trendy vědy a moderních technologií
Department: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Duration in hours: 40 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture, Tutorial and Laboratory Exercise
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Kolokvium
Lecturer: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (vojtech.svoboda@fjfi.cvut.cz)
Supervisor: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (vojtech.svoboda@fjfi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Bez vzdělání
Other prerequsites: Nestanoveny
Annotation:

Motto: „Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy“. Albert Einstein.

Kurz nabízí:

 • Sérii populárně laděných přednášek z oblasti aplikovaných přírodních věd v podání předních odborníků Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.
 • Vybraný seriál z historie vědy v legendárním podání prof. Ivo Krause.
 • Skutečné měření vybraných školních laboratorních úloh pod laskavým vedením doktorandů fakulty.
 • Exkurze na vrcholná badatelská pracoviště v Praze a vůbec v celé České republice.
 • Možnost navštěvování vybraných studijních programů fakulty pro řádné studenty.
 • A různé další specialitky na přání samotných účastníků/seniorů.
Structure:
 • 16.02.23 14:00 Bř#115 + Skype: prof. Ing. Anton Fojtík, CSc.: Rendezvous of nanotechnology with radiotherapy and radiobiology II
 • 23.02.23 14:00 Bř#115 + Skype: prof. Ing. Anton Fojtík, CSc.: Rendezvous of nanotechnology with radiotherapy and radiobiology III
 • 02.03.23 14:00 Bř#115 + Skype (16:00!): Ing. Ondřej Kořistka: Když záření léčí aneb radioterapie jako bojovník s rakovinou.
 • 16.03.23 16:00 Bř#115 + Skype: Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.: Detekce ionizujícího záření pomocí scintilačních detektorů.
 • 23.03.23 14:00 Bř#115 + Skype: RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Byl opravdu Velký třesk? - novinky z kosmologie
 • 30.03.23 14:00 Bř#115 + Skype: Ing. Jiří Gavor, CSc. Téma Energie II
 • 06.04.23 14:00 Bř#115 + Skype: RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.: Plasmalab
 • 20.04.23 14:00 Bř#115 + Skype: prof. Ing. Ivo Kraus, DrSc: Fyzikální výročí 2023 (3): Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)
 • 27.04.23 14:00 Dolní Břežany: exkurze ELI Beamlines
 • 04.05.23 14:00 Bř#115 + Skype: prof. Ing. Ivo Kraus, DrSc: Fyzikální výročí 2023 (2): František Běhounek (1898-1973)
 • 11.05.23 14:00 Bř#115 + Skype: Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.: Teorie her.
 • 11.05.23 14:00 Bř#115 + Skype: prof. Ing. Ivo Kraus, DrSc: Fyzikální výročí 2023 (3): Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)
 • 18.05.23 14:00 Bř#115 + Skype: prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.: Pohled mírného skeptika na obnovitelné i neobnovitelné zdroje energie, zvláště elektrické, očima nejaderného fyzika, který se zabýval fotovoltaikou i úsporami
 • 25.05.23 14:00 Start u Fyzikálního ústavu MFF UK Ke Karlovu 5: prof. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.: Historie fyziky v Praze II.
 • 01.06.23 14:00 prof. Ing. Ivo Kraus, DrSc: Fyzikální výročí 2023: Ukrajinský fyzik a rektor pražské německé techniky Ivan Puluj (1845-1918)
 • 08.06.23 14:00 Bř#115 + Skype: prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.: Přírodní radioaktivita.
 • 15.06.23 16:00 Betlémská kaple: Promoce
 • 15.06.23 14:00 Závěrečná terasa
Document: Certificate
Date: 16.02.2023 - 15.06.2023
Venue: Praha, Posluchárna 115, Břehová 7, 115 1, Praha 1
Price: 500,00 CZK
Note:

Kompletní Informace o celém kurzu včetně programu je na adrese http://u3v.fjfi.cvut.cz

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz