FJFI_065 Současné trendy vědy a moderních technologií

Code: FJFI_065
Name: Současné trendy vědy a moderních technologií
Department: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Duration in hours: 40 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture, Tutorial and Laboratory Exercise
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Kolokvium
Lecturer: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (vojtech.svoboda@fjfi.cvut.cz)
Supervisor: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (vojtech.svoboda@fjfi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Bez vzdělání
Other prerequsites: Nestanoveny
Annotation:

„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy“. Albert Einstein.

Kurz nabízí populárně naučné přednášky z oblasti moderních věd a technologií, historický seriál, exkurze na vrcholná vědecká pracoviště a praktickou laboratorní práci.

Structure:
  • Série populárně laděných přednášek z oblasti aplikovaných přírodních věd v podání předních odborníků Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.
  • Vybraný seriál z historie vědy v legendárním podání prof. Ivo Krause.
  • Skutečné měření vybraných školních laboratorních úloh pod laskavým vedením doktorandů fakulty.
  • Exkurze na vrcholná badatelská pracoviště v Praze a vůbec v celé České republice.
  • Možnost navštěvování vybraných studijních programů fakulty pro řádné studenty.
  • A různé další specialitky na přání samotných účastníků/seniorů.
Document: Certificate
Date: 16.02.2023 - 15.06.2023
Venue: Praha, Posluchárna 115, Břehová 7, 115 1, Praha 1
Price: 500,00 CZK
Note:

Kompletní Informace o celém kurzu včetně programu je na adrese http://u3v.fjfi.cvut.cz

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz