FJFI_065 Současné trendy vědy a moderních technologií

Kód: FJFI_065
Název: Současné trendy vědy a moderních technologií
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 40 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (vojtech.svoboda@fjfi.cvut.cz)
Garant: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (vojtech.svoboda@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Bez vzdělání
Další vstupní podmínky: Nestanoveny
Anotace:

„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy“. Albert Einstein.

Kurz nabízí populárně naučné přednášky z oblasti moderních věd a technologií, historický seriál, exkurze na vrcholná vědecká pracoviště a praktickou laboratorní práci.

Struktura:
  • Série populárně laděných přednášek z oblasti aplikovaných přírodních věd v podání předních odborníků Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.
  • Vybraný seriál z historie vědy v legendárním podání prof. Ivo Krause.
  • Skutečné měření vybraných školních laboratorních úloh pod laskavým vedením doktorandů fakulty.
  • Exkurze na vrcholná badatelská pracoviště v Praze a vůbec v celé České republice.
  • Možnost navštěvování vybraných studijních programů fakulty pro řádné studenty.
  • A různé další specialitky na přání samotných účastníků/seniorů.
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 16.02.2023 - 15.06.2023
Místo konání: Praha, Posluchárna 115, Břehová 7, 115 1, Praha 1
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Kompletní Informace o celém kurzu včetně programu je na adrese http://u3v.fjfi.cvut.cz

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz