MÚVS_925 Kurzy anglického jazyka - A2 Pre-intermediate (AV 22)

Code: MÚVS_925
Name: Kurzy anglického jazyka - A2 Pre-intermediate (AV 22)
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture and Tutorial
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Kolokvium
Lecturer: PhDr. Marie Plíčková (Marie.Plickova@cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimum educational requirement: Základní vzdělání
Other prerequsites: základní ovládání PC
Annotation:

Cílem kurzu je osvojit si základy anglické gramatiky, upevnění gramatické struktury a vazby při jednoduché konverzaci. Zvládnutí jednoduchých konverzačních témat, schopnost domluvit se v základních životních situacích. Procvičování všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech).

 

 

Structure:

Gramatika:

 • Opakování dosud probraných slovesných časů
 • Vyjádření minulosti v angličtině
 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • Kvantifikátory
 • Stupňování adjektiv
 • Vyjadřování budoucnosti (going to)
 • Adverbia
 • Slovesa s infinitivem
 • Členy
 • Předpřítomný čas prostý

 Komunikace:

 • Jídlo, stravování
 • V restauraci
 • Cestování
 • Prázdniny
 • Jak psát „Travel blogs“
 • Internet v našem životě
 • Volný čas
Document: Certificate
Teaching aids: New English File Pre-intermediate 3 edition
Date: 22.02.2024 - 23.05.2024
Venue: Praha, MÚVS ČVUT v Praze Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Timetable:
 • Thursday: 09:00-10:30, 422
Price: 2 975,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz