MÚVS_927 Kurzy anglického jazyka - A2+ Pre-intermediate+ (AV 21)

Code: MÚVS_927
Name: Kurzy anglického jazyka - A2+ Pre-intermediate+ (AV 21)
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture, Tutorial
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Kolokvium
Lecturer: PhDr. Marie Plíčková (Marie.Plickova@cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimum educational requirement: Základní vzdělání
Other prerequsites: Rozřazovací test
Annotation:

Kurz je zaměřen zejména na konverzaci a opakování gramatiky.

Structure:

Gramatika:       

  • Opakování časů                                          
  • Vyjádření minulosti v angličtině
  • Neurčitá zájmena
  • Kvantifikátory
  • Frázová slovesa a slovní pořádek
  • Nepřímá řeč

 Komunikace:     

  • Životopis
  • Zdraví a životní styl
  • Vyjadřování názoru
Document: Certificate
Teaching aids: English File Pre-intermediate 3 edition WB + doplňkové konverzační materiály
Date: 22.02.2024 - 23.05.2024
Venue: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Timetable:
  • Thursday: 14:30-16:00, 401
Price: 2 975,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz