MÚVS_949 Kurzy anglického jazyka - B1 Intermediate (AV 31)

Code: MÚVS_949
Name: Kurzy anglického jazyka - B1 Intermediate (AV 31)
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture, Tutorial
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Kolokvium
Lecturer: Mgr. Lenka Pánková, Ph.D. (lenka.pankova@cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimum educational requirement: Základní vzdělání
Other prerequsites: Rozřazovací test
Annotation:

Cílem kurzu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka ve všech řečových dovednostech (čtení, psaní, mluvení a poslech). Osvojení klíčové slovní zásoby z oblasti společenských témat, procvičení si schopnosti diskutovat a komunikovat v simulovaných situacích. Schopnost produkovat texty (dopisy, příběhy, popisy) s využitím nabytých znalostí k vyjádření vlastních názorů a zážitků.

Structure:

.

Document: Certificate
Teaching aids: New English File Intermediate SB + WB
Date: 20.02.2024 - 21.05.2024
Venue: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Timetable:
  • Tuesday: 16:00-17:30, 301
Price: 2 975,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz