FJFI_095 MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

Code: FJFI_095
Name: MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT
Department: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Duration in hours: 52 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture and Tutorial
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: Zápočet a zkouška
Lecturer: doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (dusan.vopalka@fjfi.cvut.cz)
Supervisor: doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (dusan.vopalka@fjfi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Other prerequsites: Základní znalosti matematiky a chemie na VŠ úrovni, základy práce na PC.
Annotation:

Kurz je věnován základním metodám vyhodnocování dat získávaných v chemické laboratoři, v technologických provozech a v životním prostředí. Na základě stručného uvedení do teorie pravděpodobnosti a statistiky jsou definovány základní charakteristiky diskrétní a spojité náhodné veličina. U spojité náhodné veličiny jsou probírány základní typy rozdělení pravděpodobnosti, s důrazem na normální rozdělení. Jsou uvedeny důsledky centrálního limitní teorému a diskutovány intervaly spolehlivosti střední hodnoty. Pro vyhodnocování reálných dat jsou probírány a procvičovány principy testování statistických hypotéz, zásady šíření chyb a testování odlehlosti výsledků. Dále jsou vysvětlovány principy lineární regrese, kalibrační úloha a metoda standardního přídavku. Na tyto základní metody navazuje stručné uvedení do analýzy rozptylu, nelineární regrese, neparametrických a robustních metod a dále metody vícerozměrné statistické analýzy (např. principy analýzy hlavních komponent a faktorové analýzy). Ve cvičení se při řešení základních i náročnějších úloh pracuje v prostředí MS Excel, demonstrace složitých metod vyhodnocování experimentálních dat je provedena v MATLABu.

Structure:

Kurz je věnován základním metodám vyhodnocování dat získávaných v chemické laboratoři, v technologických provozech a v životním prostředí. Na základě stručného uvedení do teorie pravděpodobnosti a statistiky jsou definovány základní charakteristiky diskrétní a spojité náhodné veličina. U spojité náhodné veličiny jsou probírány základní typy rozdělení pravděpodobnosti, s důrazem na normální rozdělení. Jsou uvedeny důsledky centrálního limitní teorému a diskutovány intervaly spolehlivosti střední hodnoty. Pro vyhodnocování reálných dat jsou probírány a procvičovány principy testování statistických hypotéz, zásady šíření chyb a testování odlehlosti výsledků. Dále jsou vysvětlovány principy lineární regrese, kalibrační úloha a metoda standardního přídavku. Na tyto základní metody navazuje stručné uvedení do analýzy rozptylu, nelineární regrese, neparametrických a robustních metod a dále metody vícerozměrné statistické analýzy (např. principy analýzy hlavních komponent a faktorové analýzy). Ve cvičení se při řešení základních i náročnějších úloh pracuje v prostředí MS Excel, demonstrace složitých metod vyhodnocování experimentálních dat je provedena v MATLABu.

Document: Certificate
Teaching aids: Po domluvě s přednášejícím.
Date: 12.02.2024 - 22.09.2024
Venue: Praha
Price: 4 412,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz