FJFI_099 PRAKTIKUM Z RADIOANALYTICKÝCH METOD

Code: FJFI_099
Name: PRAKTIKUM Z RADIOANALYTICKÝCH METOD
Department: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Duration in hours: 52 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Laboratory
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: Klasifikovaný zápočet
Lecturer: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Supervisor: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Other prerequsites: Znalosti a schopnosti na úrovni předmětů Jaderná chemie 1 a 2, Radioanalytické metody, Detekce ionizujícího záření, Praktikum z radiochemické techniky a Praktikum z detekce ionizujícího záření
Annotation:

Laboratorní cvičení je zaměřeno na praktické provedení různých typů radioanalytických metod od stanovení součinů rozpustnosti přes radiometrické titrace až po stanovení různých radionuklidů ve vzorcích životního prostředí. Zahrnuty jsou také substechiometrická zřeďovací, radoimunologická, rentgenfluorescenční a neutronová aktivační analýza.

Structure:

Laboratorní cvičení je zaměřeno na praktické provedení různých typů radioanalytických metod od stanovení součinů rozpustnosti přes radiometrické titrace až po stanovení různých radionuklidů ve vzorcích životního prostředí. Zahrnuty jsou také substechiometrická zřeďovací, radoimunologická, rentgenfluorescenční a neutronová aktivační analýza.

Document: Certificate
Teaching aids: Povinná literatura: [1] J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (aktuální vydání), ČVUT Praha. [2] V. Majer: Základy užité jaderné chemie, (2. vydání), SNTL Praha, 1985. [3] J. Tolgyessy, M. Kyrš: Radioanalytical chemistry, Ellis Horwood Chichester / J.Wiley & Sons New York / Veda Bratislava, 1989, ISBN: 80-224-0185-4. Doporučená literatura: [1] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (editoři): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1. [2] A.D. Atwood (editor): Radionuclides in the Environment, JohnWiley & Sons, New Jersey, 2010.
Date: 12.02.2024 - 22.09.2024
Venue: Praha
Price: 7 000,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz