FJFI_109 JADERNÁ CHEMIE 1

Code: FJFI_109
Name: JADERNÁ CHEMIE 1
Department: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Duration in hours: 26 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: Zkouška
Lecturer: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Supervisor: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Other prerequsites: Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie
Annotation:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti o vývoji jaderné chemie a radiochemie, jaderných individuích, jaderných reakcích, přirozené a umělé radioaktivitě, kinetice jaderných reakcí, zákonitosti radioaktivních přeměn, energetice jaderných reakcí, hmotnostní a energetické bilanci jader a energetických poměrech při přeměně alfa, beta a gama.

Structure:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti o vývoji jaderné chemie a radiochemie, jaderných individuích, jaderných reakcích, přirozené a umělé radioaktivitě, kinetice jaderných reakcí, zákonitosti radioaktivních přeměn, energetice jaderných reakcí, hmotnostní a energetické bilanci jader a energetických poměrech při přeměně alfa, beta a gama.

Document: Certificate
Teaching aids: Povinná literatura: [1] V. Majer et al.: Základy jaderné chemie, SNTL Praha, 1981. Doporučená literatura: [1] A. Vértes et al.: (Eds.) Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer, Dordrecht 2003. [2] O. Navrátil et al.: Nuclear Chemistry, Academia, Praha, 1992. [3] J. Mizera, O. Lebeda, A. Gosman: Výpočty pro jaderné chemiky, ČVUT Praha, 2001.
Date: 12.02.2024 - 22.09.2024
Venue: Praha
Price: 2 150,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz