FSv_086 quality management of BIM models

Code: FSv_086
Name: quality management of BIM models
Department: Faculty of Civil Engineering
Duration in hours: 20 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Seminar
Mode of completion: Colloquium
Lecturer: Ing. Renata Vlčková (renata.vlckova@fsv.cvut.cz), Ing. arch. Robert Bouška (robert.bouska@cvut.cz), Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. (zdenek.rudovsky@cvut.cz), Světlana Jirásková (svetlana.jiraskova@cvut.cz)
Supervisor: Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. (zdenek.rudovsky@cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Annotation:

Školení seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací je klíčovou dovedností v BIM projektech.

Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. Tedy všichni, kdo se podílí na tvorbě nebo využití dat BIM modelu. V praxi se dávno ukázalo, že procesy kontroly kvality (QC) a zajištění kvality (QA) jsou nezbytnou součástí všech digitalizovaných průmyslových odvětví.

Techniky zajištění a kontroly kvality řídí spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu. V tomto má stavebnictví (zejména ve veřejném sektoru) velký dluh.

více informací na: http://bim.cvut.cz/czv_kvalita/

Structure:

1. den

úvod do BIM, vysvětlení základních pojmů a nabytí znalostí nezbytných pro pokračování v dalších dnech kurzu, zejména problematika struktury modelu openBIM,

2. den

úvod do kontrol modelu, pravidla tvorby modelu, seznámení s nástroji a funkcemi kontroly modelů, proces zajištění kvality v rámci projektu v BIM,

3. den

praktické kontroly modelů z praxe, komunikace chyb a jejich odstraňování, nastavení vlastních automatů podle datové šablony apod.

Document: Certificate
Teaching aids: - notebook, - potřebná SW bude upřesněn podrobnou instrukcí emailem 14 dní před zahájením kurzu
Date: 29.05.2024 - 31.05.2024
Venue: Praha, FSv, ČVUT v Praze
Timetable:
  • Wednesday: 13:15-16:30, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
  • Thursday: 09:00-12:15, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
  • Thursday: 13:15-16:30, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
  • Friday: 13:15-16:30, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
  • Friday: 09:00-12:15, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
  • Wednesday: 09:00-12:15, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
Price: 18 500,00 CZK
Note:

Účastníci kurzu dostanou osvědčení o úspěšném absolvování.

Absolventi kurzu mohou uplatnit slevu 50% na kurzy BuildingSMART na stránce bimdoskol.cz.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz