FS_080 Povrchové úpravy ve strojírenství

Code: FS_080
Name: Povrchové úpravy ve strojírenství
Department: Faculty of Mechanical Engineering
Duration in hours: 144 lesson hours
Form of study: Part-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture and Laboratory Exercise
Mode of completion: Final thesis
Lecturer: Ing. Jiří Kuchař, Ph.D. (jiri.kuchar@fs.cvut.cz), doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (Viktor.Kreibich@fs.cvut.cz)
Supervisor: Ing. Jan Kudláček, Ph.D. (Jan.Kudlacek@fs.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Other prerequsites: Základní technické vzdělání
Annotation:

Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků a na základě doporučení Centra pro povrchové úpravy pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze dvousemestrový kurz „Povrchové úpravy ve strojírenství“.

Cílem tohoto kurzu je přehlednou formou získat potřebné poznatky z oboru koroze a povrchových úprav, pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat na základě tohoto studia potřebnou kvalifikaci.

      Způsobilost získanou na základě tohoto studia, je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“ (Korozní inženýr).

Structure:

Kurz je uspořádán tak, aby nejdříve byly doplněny znalosti základních předmětů a disciplín, v návaznosti na tento teoretický základ, je pak koncipována výuka odborných předmětů a specializovaných technologií, týkajících se povrchových úprav.

V prvém semestru je výuka zaměřena na rozšíření odborných znalostí v oblasti strojírenských materiálů v základech teorie koroze, fyzikální chemii, korozních charakteristikách kovů, volbě materiálů a koroznímu zkušebnictví.

Ve druhém semestru je výuka zaměřena na jednotlivé technologie povrchových úprav – kovových a nekovových anorganických povlaků a vrstev i technologie organických povrchových úprav. Pozornost je věnována předúpravám povrchů kovů, čištění a konverzním vrstvám. Postupně jsou probírány technologie galvanického pokovení, pokovení žárovým nástřikem i v roztavených kovech a smaltování.

Výuka je orientována též na problematiku přístrojové techniky a zkušebnictví v oboru povrchových úprav i obecně ve strojírenství.

Zařazeny jsou přednášky o progresivních strojírenských technologiích v souvislostech s tímto oborem a o zařízení pro povrchové úpravy. Výuka je orientována i na otázky legislativy, ekologie i bezpečnosti práce. Pozornost je věnována normám, legislativě a bezpečnosti práce.

Kurz je dvousemestrový, celkový počet výukových hodin je min 120.

Document: Certificate
Teaching aids: Učební pomůcky a literatura budou účastníkům k dispozici na kurzu
Date: 13.02.2024 - 28.02.2025
Venue: Praha, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie
Price: 33 000,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz