FJFI_113 PROGRAMOVÁNÍ MICROBITŮ V PYTHONU

Code: FJFI_113
Name: PROGRAMOVÁNÍ MICROBITŮ V PYTHONU
Department: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Duration in hours: 8 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: TBA
Mode of delivery: Seminar
Mode of completion: Final exam
Lecturer: RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Supervisor: RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Annotation:

Cílem kurzu je rozšířit kompetence pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti základů algoritmizace a programování za použití jazyka Python. Kurz je koncipován jako navazující na kurz "Úvod do blokového programování" a jeho snahou je rozšířit získané znalosti z tohoto kurzu. Výše uvedený kurz není podmínkou, je spíše výhodou. Kurz je rozdělený do dvou na sebe navazujících bloků, kde v prvním bloku jsou účastníci seznámeni s principy imperativního paradigmatu jazyka Python a základních konstrukcí. Účastník tak získá základní přehled o jazyce Python. Ve druhém bloku se pomocí jazyka Python (MicroPython) programuje platforma Micro:bit. Výuka bude rozvrhována v jeden den.

Blok I (4 hodiny):

 • Datové typy, proměnné, výrazy
 • Vstupy a výstupy
 • Podmínky, cykly, iterátory
 • Funkce
 • Seznamy a slovníky

Blok II (2 hodiny):

 • Událostmi řízené programování na platformě Micro:bit
 • Čidla a senzory zařízení, jejich ovládání
 • Ladění a krokování programu

 Použité nástroje:

 • Online editory jazyka Python
 • MakeCode: https://makecode.microbit.org/
Structure:

Dva bloky. Blok 1. 4 vyučovací hodiny, pauza na oběd, blok 2. 4 vyučovací hodiny.

Document: Certificate
Date: 07.06.2024 - 07.06.2024
Venue: Děčín, Budova ČVUT, Pohraniční 1, Děčín 1, 1. patro
Timetable:
 • Friday: 09:00-16:00, PL 1
Price: 700,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz