FA_157 Akrylová malba městské krajiny

Code: FA_157
Name: Akrylová malba městské krajiny
Department: Faculty of Architecture
Duration in hours: 30 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: TBA
Mode of delivery: Studio
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Kurz bude zakončen malou závěrečnou výstavou. Na závěr studia bude vydáván doklad: osvědčení o absolvování.
Lecturer: Ing. arch. Jiří Kárník (jiri.karnik@fa.cvut.cz), Mgr. MgA. Radek Macke (mackerad@fa.cvut.cz)
Supervisor: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký (ivan.vosecky@fa.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Základní vzdělání
Annotation:

Tématem kurzu je technika malby akrylem. Seznámíme se s procesem malby krok za krokem a to jak malbou ve vrstvách tak i malbou ala prima.

Kurz bude převážně praktický, zaměřen na správný postup, kde účastníci budou vytvářet malby městských krajin, kde budou využívány principy perspektivního zobrazování.

Kurz bude nenásilnou formou navazovat na přecházející kurz, ze kterého budeme využívat znalosti z perspektivy při zobrazování krajiny i městských celků.

Absolvování předcházejícího kurzu není podmínkou, noví zájemci se budou znalosti o perspektivě dozvídat při aplikaci na vlastní výtvarnou tvorbu.

Není zde požadavek přechozího výtvarného studia. Důležitá je chuť učit se novým věcem.

Structure:

Na první hodině získáme vstupní informace, dozvíme se informace o akrylových barvách, o podkladech pro malbu, různých druzích štětců i retardérech do barev.

Bude též vstupní přednáška o malbě akrylovými barvami.

V dalších lekcích kurzu tyto znalosti budou procvičovány. 

Kurz bude převážně praktický, zaměřen na správný postup při práci s akrylátovými barvami. Budou využívány principy perspektivního zobrsazování.

Kurz bude zakončen malou závěrečnou výstavou.

Na závěr studia bude vydáván doklad: osvědčení o absolvování.

Document: Certificate
Teaching aids: Na prvním setkání se všem studentům dostanou informace o pomůckách, akrylátových barvách, štětcích, podkladech pro malbu potřebné pro praxi tohoto kurzu a o možnostech jejich nákupu. Je možné si přinést i vlastní dříve koupené akrylátové bavy.
Date: 01.03.2024 - 10.05.2024
Venue: Praha, T9:403 (kreslírna 403 ve 4. podlaží FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6)
Price: 1 500,00 CZK
Note:

Kurz probíhá každý pátek od 09:30 do 12:30 hodin.

Platí se bankovním převodem. Není možno platit v kurzu ani u sekretářky ústavu.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz