FS_086 Zkouška z češtiny na úrovni B2 - skupina A

Code: FS_086
Name: Zkouška z češtiny na úrovni B2 - skupina A
Department: Faculty of Mechanical Engineering
Duration in hours: 6 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Laboratory
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: osvědčení o absolvování
Lecturer: Mgr. Eliška Vítková (eliska.vitkova@fs.cvut.cz), Mgr. Jaroslava Kommová (Jaroslava.Kommova@fs.cvut.cz), PaedDr. Hana Volejníková (Hana.Volejnikova@fs.cvut.cz), PhDr. Ilona Šimice (Ilona.Simice@fs.cvut.cz), PhDr. Petr Laurich (Petr.Laurich@fs.cvut.cz)
Supervisor: Mgr. Eliška Vítková (Eliska.Vitkova@fs.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Other prerequsites: znalosti na úrovni B2
Annotation:

Složení zkoušky z češtiny na úrovni B2.

Structure:

Doplnit

Document: Certificate
Teaching aids: Učebnice českého jazyka - úroveň B2
Date: 29.04.2024 - 30.04.2024
Venue: Praha, Ústav jazyků, FS ČVUT, Karlovo nám. 13, učebna B 304
Price: 2 000,00 CZK
Note:

Písemná část zkoušky začíná 29.4.2024  v 9.00. Zkouška se koná na Ústavu jazyků Fakulty strojní ČVUT, Karlovo nám.13, Praha 2.

Ústní část se koná 30.4.2024 v 9.00 tamtéž.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz