FEL_142 CompTIA PRE-Pentest

Code: FEL_142
Name: CompTIA PRE-Pentest
Department: Faculty of Electrical Engineering
Duration in hours: 25 lesson hours
Form of study: Part-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture, Tutorial and Laboratory Exercise
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Bc. Ján Balga (balgajan@fel.cvut.cz), Mgr. Ivana Samcová (ivana.samcova@cvut.cz)
Supervisor: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. (burcik@fel.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Other prerequsites: základy práce na PC
Annotation:

Tento prakticky zaměřený kurz je určen jako základní pro ty, kteří chtějí působit jako etický hacker či chtějí porozumět základům kyberbezpečnosti a bezpečnému návrhu IT systémů. Kurz je rovněž zaměřen jako příprava na mezinárodně akreditovaný kurz CompTia PenTest+, který pravidelně otevíráme v letním semestru.

 V tomto kurzu budeme procvičovat praktické dovednosti z oblasti správy sítí, operačních systémů a nástrojů pro etický hacking.  Cílem je osvojit si schopnosti přizpůsobení OS Linux či Windows tak, aby se v něm účastníci kurzu dokázali snadno orientovat a maximálně využívat jeho schopností pro práci penetračního testera. Za tímto účelem si každý účastník kurzu pod vedením lektora sestaví vlastní portfolio nástrojů, které mu umožní následnou efektivní práci.

Smyslem přípravného kurzu PRE-Pentest je vyzkoušet si v praxi různé koncepty a přístupy tak, aby v návazném kurzu CompTia PenTest+ byli účastníci již zorientovaní a mohli se soustředit na vysokou přidanou hodnotu kurzu a nezdržovali se základy. Na základě našich zkušeností je zvládnutí kurzu CompTia PenTest+ poměrně náročné, a proto jsme na ČVUT FEL vyvinuli tuto speciální přípravu, která následně umožní hladký průchod návazným kurzem. 

Kurz je veden zkušeným lektorem, který problematiku řeší v každodenní praxi.

Výuka probíhá 1x týdně, v podvečerních hodinách (začátek obvykle 17:30), v rozsahu cca 2h, po celý semestr.

Tento kurz je zakončen zkouškou a certifikátem ČVUT o absolvování kurzu.

 

Základní cena kurzu je stanovena takto:

4 235 Kč (s DPH) – pro studenta libovolné SŠ či VŠ ČR

16 940 Kč (s DPH) – pro absolventy ČVUT

33 880 Kč (s DPH) – pro všechny ostatní

Structure:

Blok 1 - Počítačové sítě

 • Konfigurace, provoz, troubleshooting
 • Technologie IPS, IDS, EDR (Endpoint Detection and Response)
 • NG Firewaily, ACL, AAA, a visibilita sítě

Blok 2 - Linux prakticky

 • Instalace a konfigurace
 • Správa systému – nástroje, logy, automatizace procesů
 • Základní nástroje Etického hackera

Blok 3 – Windows prakticky  

 • Instalace a konfigurace
 • Správa systému – nástroje, logy, automatizace procesů
 • Základní nástroje Etického hackera

Blok 4 – Individuální toolbox

 • Experimenty s různými typy nástrojů pro penetrační testování
 • Sestavení vlastního balíku nástrojů
 • Reporting a závěrečný projekt
Document: Certificate
Date: 02.09.2024 - 04.10.2024
Venue: Praha, ČVUT FEL Technická 2, m.č A4-505d – distanční část prostřednictvím MS TEAMS
Price: 9 900,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz