FEL_148 CCNP Encore Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core

Code: FEL_148
Name: CCNP Encore Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core
Department: Faculty of Electrical Engineering
Duration in hours: 25 lesson hours
Form of study: Part-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture, Tutorial and Laboratory Exercise
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Marcel Poláček (polacek.marcel@fel.cvut.cz), Mgr. Ivana Samcová (ivana.samcova@cvut.cz)
Supervisor: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. (burcik@fel.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Other prerequsites: základy práce na PC, doporučena vstupní úroveň znalostí balíku cisco CCNA certifikace
Annotation:

 

Obsah kurzu Cisco CCNA Encore

Budete připraveni na zkoušku Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (350-401 ENCOR), na základě, které získáte certifikát Enterprise Core Specialist. Pokračujte druhým kurzem CCNP Enterprise, který vás připraví na koncentrační zkoušku Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI), čímž dokončíte certifikaci CCNP Enterprise.Doporučená příprava: CCNA 2,3 nebo ekvivalentní znalosti a dovednosti.

 Výuka probíhá formou samostudia, materiály jsou v angličtině

 Tento kurz je zakončen zkouškou a certifikátem ČVUT o absolvování kurzu.

 

 

Structure:

Naučíte se tyto základní dovednosti:

Implementovat pokročilé technologie pro podporu bezpečné a škálovatelné architektury podnikové sítě Konfigurovat podnikové sítě pro vysokou dostupnost a optimalizovaný výkon Konfigurovat a spravovat zabezpečené sítě typu site-to-site, vzdálený přístup a bezdrátové sítě Prohloubit znalosti virtualizace a automatizace sítě.

 

Document: Certificate
Teaching aids: budou k dispozici v AJ
Date: 28.06.2024 - 28.06.2024
Venue: Praha, ČVUT FEL Technická 2, m.č A4-505d – distanční část prostřednictvím MS TEAMS
Price: 7 800,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz