FD_017 Němčina pro mírně pokročilé - Děčín

Code: FD_017
Name: Němčina pro mírně pokročilé - Děčín
Department: Faculty of Transportation Sciences
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Ing. Božena Šalovská (salovboz@fd.cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Základní vzdělání
Other prerequsites: Znalost němčiny na úrovni začátečníka
Annotation:

Němčina, jazyk našich sousedů, je jazykem, kterým se domluvíme téměř v polovině Evropy. Kurz poskytuje možnost obnovit si znalosti tohoto jazyka tak, aby absolventi byli schopni komunikovat o základních věcech v běžných životních situacích při návštěvě zahraničí.

Structure:

1) Úvod. Náš soused Sasko - čtení a porozumění článkům z tisku.2) Vlastnosti lidí a věcí - stupňování přídavných jmen.3) Činnost a práce - rozdíly mezi slovesy machen a tun.4) Medicína tradiční a čínská (alternativní), lidské tělo.5) Železnice, cestování vlakem, použití pomocného slova werden.6) Móda a oblékání, infinitivní konstrukce místo vět s dass a damit.7) Co přinese budoucnost? Německá synonyma a modální částice.8) Německý školský systém, povolání - obory, názvy a jejich užití.9) Rakouská němčina, odlišnosti, geografické názvy a příslušné spojky.10)Gastronomie a odvozování přídavných jmen ze sloves.11)Krajina, roční období, zpodstatnělá přídavná jména.12)Umění, spisovatelé, hudební skladatelé, opakování časů.13)Měrné jednotky, množství, číslovky, zlomky.14)Procvičování slovní zásoby četbou z regionálního deníku Sasko-český pískovec.

Document: Certificate
Teaching aids: studijní texty
Date: 09.10.2020 - 22.01.2021
Venue: Praha, FD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01
Timetable:
  • Pátek: 08:45-12:15, P3
Price: 500,00 CZK
Note:

Týdně dvě hodiny v ZS.

Administrace kurzu:PhDr. Stanislava HolíkováFD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01mail: holiksta@fd.cvut.cztelefon: 603 814 905

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz