FA_007 German Upper Intermediate

Code: FA_007
Name: German Upper Intermediate
Department: Faculty of Architecture
Duration in hours: 26 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: Celkový počet testů v semestru: 2
Lecturer: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová (zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Other prerequsites: Zájem a nadšení pro studium němčiny, případná kariérní motivace
Annotation:

Grammar, lexical, communication skills on intermediate level B1. The course prepares for compulsory courses of professional German.

Structure:

Students will receive the course syllabus and list of recommended literature at the introductory lesson.

Document: Certificate
Teaching aids: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Date: 23.09.2019 - 23.12.2019
Venue: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202
Price: 1 000,00 CZK
Note:

 

Před vyplněním příhlášky a platbou kontaktujte, prosím, garanta kurzu, viz výše: katerina.valentova@fa.cvut.cz. Toto upozornění se netýká studentů 1. ročníku FA, kteří již instrukce dostali.

Úvodní schůzka všech němčinářů se koná v úterý 24. 9. 2019 ve 12.30 v učebně 202 na FA ČVUT. Na místě bude domluven s vyučující Ing. Mgr. Krýzlovou definitivní rozvrh.

 

Bližší informace o kurzech a kontakty na vyučující najdete na webu KJ FA: https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/ustavy/120-kabinet-jazyku

 

 

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz