FA_007 Němčina pro středně pokročilé

Kód: FA_007
Název: Němčina pro středně pokročilé
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová (zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zájem a nadšení pro studium němčiny, případná kariérní motivace
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na mírně pokročilé úrovni B1 - B2. Kurz připravuje m.j. k povinným kurzům odborného jazyka. Slouží také jako součást přípravy na studijní a pracovní pobyty a stáže v zahraničí, včetně vstupních testů na Erasmus.

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu a seznam doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Termín konání: 23.09.2019 - 23.12.2019
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202
Cena: 1 000,00 Kč
Poznámka:

 

Před vyplněním příhlášky a platbou kontaktujte, prosím, garanta kurzu, viz výše: katerina.valentova@fa.cvut.cz. Toto upozornění se netýká studentů 1. ročníku FA, kteří již instrukce dostali.

Úvodní schůzka všech němčinářů se koná v úterý 24. 9. 2019 ve 12.30 v učebně 202 na FA ČVUT. Na místě bude domluven s vyučující Ing. Mgr. Krýzlovou definitivní rozvrh.

 

Bližší informace o kurzech a kontakty na vyučující najdete na webu KJ FA: https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/ustavy/120-kabinet-jazyku

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz