FBMI_001 Mikrosvět, mikroorganismy a člověk

Code: FBMI_001
Name: Mikrosvět, mikroorganismy a člověk
Department: Faculty of Biomedical Engineering
Duration in hours: 24 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture and Laboratory Exercise
Mode of completion: Final thesis
Lecturer: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Supervisor: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Annotation:

Kurz seznamuje posluchače se základy mikroskopické techniky a mikrobiologie. S možností pozorování a způsoby zkoumání mikroorganismů v laboratořích. S mikroorganismy v životním prostředí kolem nás, s jejich existencí v extrémních podmínkách. S mikroorganismy a jejich rozšířením v lidském organismu, jejich komenzální spoluexistencí a naopak jejich působení v roli známých patogenů. Dále s léčbou bakteriálních onemocnění pomocí antibiotik a současnou existencí bakterií s velkou rezistencí vůči antibiotikům. Se základy vakcinace, očkováním v případě epidemií či pandemií, s očkováním při cestách do zahraničí.

Structure:

1) Úvodní přednáška, historie.

2) Základy mikroskopické techniky.

3) Mikroorganismy v životním prostředí.

4) Mikroorganismy v životním prostředí.

5) Mikroorganismy v životním prostředí.

6) Mikrobiom člověka.

7) Mikrobiom člověka.

8) Mikroorganismy působící jako patogeny.

9) Mikrobiální onemocnění člověka.

10) Základy imunlogie a vakcinace.

11) Očkování při epidemiích a pandemiích.

12) Vakcinace při cestách do zahraničí.

13) Laboratorní diagnostika mikroorganismů.

14) Závěrečný souhrn a přehled.

Document: Certificate
Teaching aids: doporučená literatura dle přednášející
Date: 18.09.2019 - 08.01.2020
Venue: Praha, CIPS, Bechyňova ulice, malý sálek
Price: 500,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz