FBMI_001 Mikrosvět, mikroorganismy a člověk

Kód: FBMI_001
Název: Mikrosvět, mikroorganismy a člověk
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz seznamuje posluchače se základy mikroskopické techniky a mikrobiologie. S možností pozorování a způsoby zkoumání mikroorganismů v laboratořích. S mikroorganismy v životním prostředí kolem nás, s jejich existencí v extrémních podmínkách. S mikroorganismy a jejich rozšířením v lidském organismu, jejich komenzální spoluexistencí a naopak jejich působení v roli známých patogenů. Dále s léčbou bakteriálních onemocnění pomocí antibiotik a současnou existencí bakterií s velkou rezistencí vůči antibiotikům. Se základy vakcinace, očkováním v případě epidemií či pandemií, s očkováním při cestách do zahraničí.

Struktura:

1) Úvodní přednáška, historie.

2) Základy mikroskopické techniky.

3) Mikroorganismy v životním prostředí.

4) Mikroorganismy v životním prostředí.

5) Mikroorganismy v životním prostředí.

6) Mikrobiom člověka.

7) Mikrobiom člověka.

8) Mikroorganismy působící jako patogeny.

9) Mikrobiální onemocnění člověka.

10) Základy imunlogie a vakcinace.

11) Očkování při epidemiích a pandemiích.

12) Vakcinace při cestách do zahraničí.

13) Laboratorní diagnostika mikroorganismů.

14) Závěrečný souhrn a přehled.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: doporučená literatura dle přednášející
Termín konání: 18.09.2019 - 08.01.2020
Místo konání: Praha, CIPS, Bechyňova ulice, malý sálek
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz