MÚVS_001 Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň B2

Kód: MÚVS_001
Název: Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň B2
Zkouška z jazyku: anglický
Jazyková úroveň dle SERRJ: B2
Potvrzená jazyková úroveň dle SERRJ: B2
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (eva.cislerova@cvut.cz)
Datum konání písemné části:
Datum konání ústní části:
Místo konání: 508
Cena: 2 500,00 Kč
Poznámka:

Písemná část zkoušky B2 začíná v 10:00 a trvá 120 minut. Ústní část zkoušky trvá 15-20 minut.

K ústní části zkoušky zveme uchazeče po úspěšném složení písemné části zkoušky zpravidla na termín týden od písemné zkoušky, ale po domluvě se zkoušejícími lektory lze ústní část zkoušky absolvovat i dříve/později.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz