FS_092 Zkouška z češtiny na úrovni B1

Kód: FS_092
Název: Zkouška z češtiny na úrovni B1
Zkouška z jazyku: Zkouška z češtiny na úrovni B1
Jazyková úroveň dle SERRJ:
Potvrzená jazyková úroveň dle SERRJ:
Fakulta / ústav: Fakulta strojní
Lektor: Mgr. Jaroslava Kommová (Jaroslava.Kommova@fs.cvut.cz), PhDr. Ilona Šimice (Ilona.Simice@fs.cvut.cz)
Garant: PhDr. Ilona Šimice (ilona.simice@fs.cvut.cz)
Datum konání písemné části:
Datum konání ústní části:
Místo konání: FS Karlovo náměstí 13, KN:B-203
Cena: 2 000,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz