MÚVS_971 Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň A1

Kód: MÚVS_971
Název: Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň A1
Zkouška z jazyku: anglický
Jazyková úroveň dle SERRJ: A1
Potvrzená jazyková úroveň dle SERRJ: A1
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (eva.cislerova@cvut.cz)
Datum konání písemné části:
Datum konání ústní části:
Místo konání: 508
Cena: 1 500,00 Kč
Poznámka:

Písemná část zkoušky A1 začíná v 10:00 a trvá 65 minut. Ústní část zkoušky trvá 10-15 minut.

K ústní části zkoušky zveme uchazeče po úspěšném složení písemné části zkoušky zpravidla na termín týden od písemné zkoušky, ale po domluvě se zkoušejícími lektory lze ústní část zkoušky absolvovat i dříve/později.

Při úrovních A1 a A2 může uchazeč po domluvě absolvovat ústní část zkoušky ve stejný den s částí písemnou – ústní část jazykové zkoušky pak začíná cca ve 12:00.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz