FBMI_043 Zdravý životní styl, vitamíny a potravinové doplňky

Kód: FBMI_043
Název: Zdravý životní styl, vitamíny a potravinové doplňky
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: vypracování a obhájení závěrečné práce
Lektor: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz seznamuje posluchače s novinkami v oblasti zdravého životního stylu pohledem biologa se zaměřením na stárnoucí populaci, s novými poznatky současnosti, které jsou často spojené s využitím v medicíně a lékařských aplikacích. Volně navazuje na konané kurzy na FBMI ČVUT a rozšiřuje znalosti účastníků o aktuální problematiku v jednotlivých biologických a biomedicínských  oblastech. 

Struktura:
 1. Člověk a zdravý životní styl
 2. Vliv potravy a doplňků stravy na životní styl a stárnutí. 
 3. Jak správně fungovat.
 4. Jak probíhají procesy stárnutí.
 5. Co se děje v našem těle při stárnutí?
 6. Řídící soustavy – CNS, hormonální regulace a mikrobiom
 7. Vitamíny a antioxidanty I.
 8. Vitamíny a antioxidanty II.
 9. Naše DNA, chromozomy a teloméry a stárnutí buněk.
 10. Pohyb v živých systémech, pohyb u člověka
 11. Epigenetika ještě jednou
 12. Stárnutí a demence, Alzheimerova nemoc, Parkinson
 13. Lidský mozek a jeho činnost, paměť a její cvičení
 14. Závěr
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: dle doporučení garanta kurzu
Termín konání: 22.03.2023 - 02.06.2023
Místo konání: Praha, distančně pomocí MS Teams vždy v čase od 10 hodin dopoledne, první přednáška bude 22.3. od 10 hodin v MS Teams, odkaz dostanou přihlášení emailem, během měsíce dubna budou přednášky probíhat i v pátek od 10 hodin. .
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Kurz počítá s distanční formou výuky, s ohledem na naše zkušenosti z minulého období. Předpokládáme, že přihlášení mají ovládají znalost připojení k přednášce, která bude probíhat v MS Teams, mají funkční mikrofon a kameru u PC.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz