FA_070 Pražská architektura ve francouzštině

Kód: FA_070
Název: Pražská architektura ve francouzštině
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Závěrečný test
Lektor: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová (zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Nižší střední vzdělání
Další vstupní podmínky: mírně-středně pokročilá znalost francouzštiny, fyzická kondice pro vycházky
Anotace:

Kurz je určen všem zájemcům o moderní architekturu v pražském kontextu, kteří mají základní znalost francouzštiny. Kurz je zaměřen na významné pražské stavby 20. století, které nás provedou vývojem moderní architektury v Praze od období secese až po období brutalismu. Kurz je vyhledáván architekty, průvodci a dalšími zapálenými nadšenci. Vítáme nové zájemce i pokračující frekventanty z kurzu Za památkami Prahy ve francouzštině,  návaznost je volná. Přihlášení se mohou podílet na dotváření sylabu. Kurz se skládá z 6 seminářů a 4 komentovaných vycházek po Praze. Výuka bude probíhat ve francouzštině. Podrobnější sylabus najdete v rubrice Struktura. Seznam doporučené literatury obdržíte na první hodině, průběžně budete dostávat od vyučující studijní materiály.

 Doporučená literatura: Krýzlová Zuzana: Glossaire Thématique de l´architecture

 

 

 
Struktura:

6 seminářů + 4 komentované vycházky

V rámci desetidílného kurzu se teoreticky i prakticky seznámíte s nejznámějšími skvosty moderní architektury. Vyučující francouzského jazyka s průvodcovskou praxí vás seznámí s moderními stavbami v Praze od období secese až po brutalismus. Součástí kurzu budou 4 komentované vycházky. Veškerá výuka včetně vycházek bude probíhat ve francouzštině. Podrobnější sylabus a seznam doporučené literatury frekventanti obdrží na první hodině, průběžně budou dostávat od vyučující studijní materiály. Forma výuky: kontakní. 6 setkání v učebně FA, 4 komentované vycházky po Praze. Doporučená minimální úroveň francouzštiny: mírně pokročilá

 

 Doporučená literatura: Krýzlová Zuzana: Glossaire Thématique de l´architecture

Sylabus:

1. Hlavní období vývoje pražské architektury 20. století

2. Geometrická moderna, kubismus, rondokubismus

3. Neoklasicismus

4. Funkcionalismus

5. Socialistický realismus

6. Brutalismus

7. Postmodernismus

8. Komentovaná procházka I

9. Komentovaná procházka II

10. Komentovaná procházka III

Na modifikaci sylabu se můžete podílet i vy. Náměty posílejte na adresu kryzlova@fa.cvut.cz

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Poznámkový blok, psací potřeba. Podrobnější sylabus a seznam doporučené literatury frekventanti obdrží na první hodině, studijní materiály budou průběžně budou dostávat od vyučující.
Termín konání: 13.10.2021 - 15.12.2021
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 647
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 16:30-18:00, učebna 448, Thákurova 9
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

 

Kurz byl 13.10. zahájen, proběhla úvodní hodina. Na základě zpětné vazby od frekventantů se uvažuje o případném přesunu výuky na dřívější středeční hodinu. Věc je zatím v jednání, do příštího týdne bude definitivně upřesněno. Lektor: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová.

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz